Mikrobiologiczny oraz farmakologiczny system ekspercki

MIC RZECZYWISTY

Oznaczany zgodnie z kryteriami EUCAST /CLSI

MECHANIZMY LEKOOPORNOŚCI

Identyfikowane zgodnie z regułami EUCAST na podstawie analizy fenotypów oporności, mikrobiologiczna analiza on-line wyniku

FARMAKOLOGIA

Farmakologiczna analiza on-line wyniku, dawkowanie ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta w sposób automatyczny

OPROGRAMOWANIE

Przekazywanie wyników do systemu szpitalnego, publikacja wyników za pośrednictwem Internetu

Our Latest Blog Latest Blog