OPROGRAMOWANIE

Do prawidłowej obsługi procesu oznaczania lekowrażliwości niezbędne jest skorzystanie z systemów informatycznych, które są dostarczane na etapie wdrażania procedury testowej u klienta.

Klient może korzystać z następujących modułów systemu:

 

  1. MIDISYS – moduł służący do obsługi zleceń

Główne funkcje: zarejestrowanie zlecenia (przyjęcie materiału), wprowadzenie wyniku badania, opracowanie opisu wyniku (komentarze mikrobiologiczne), wydruk wyniku dla pacjenta lub udostępnienie wyników osobom zlecającym poprzez moduł WWW. Moduł może być wykorzystywany do obsługi wszystkich zleceń, nie tylko tych, dla których wykonywane są antybiogramy. W mniejszych i średnich laboratoriach może tymczasowo pełnić rolę podstawowego systemu LIS.

  1. MIDISYS Bridge – moduł komunikacyjny

Główne funkcje: pośredniczenie w wymianie danych pomiędzy modułem MIDITECH Analyser a systemem działającym w laboratorium (LIS) lub systemem działającym w szpitalu (HIS). Moduł przechowuje kopie danych przekazywanych pomiędzy modułem MIDITECH Analyser a systemem LIS lub HIS, jednakże moduł ten nie jest używany, jeżeli system MIDISYS działa autonomicznie i nie jest zintegrowany z innymi systemami.

  1. MIDITECH Analyser – moduł do odczytu i analizy kart testowych.

Główne funkcje: odczyt kart testowych za pomocą urządzenia SCAN Reader, analiza wyniku za pomocą modułu eksperta mikrobiologicznego a następnie za pomocą modułu eksperta farmakologicznego, eksport danych do modułu MIDISYS lub za pośrednictwem MIDISYS Bridge dalej do innych systemów laboratoryjnych lub szpitalnych.

Informacje o wersjach:

Aktualna wersja MIDITECH 2015.03

Aktualna wersja MIDISYS 1.2.4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *