MIC RZECZYWISTY

Zestawy do oznaczania lekowrażliwości MIDITECH umożliwiają ustalanie ilościowej oraz jakościowej wrażliwości większości bakterii ważnych klinicznie i namnażających się w warunkach tlenowych (Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, inne gram-ujemne niefermentujące bakterie (GNNFB), Staphylococci, Streptococcus agalactiae oraz Enterococcus faecalis), praktycznie na pełne spektrum używanych obecnie antybiotyków.

Proces ustalenia jest oparty o standardową mikrorozcieńczeniową metodę ustalenia wrażliwości na antybiotyki. Metoda ta spełnia kryteria EUCAST (CLSI) dla ustalania MIC, system interpretacji wyników oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów zgodny jest najnowszymi z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST.

Antybiotyki są rozmieszczone na karcie testowej w postaci suchej, zawierającej odpowiednią ilość podłóż wzrostowych. Wzrost bakterii jest określany optycznie za pomocą kolorowego metabolicznego systemu wskaźników. Wykonywanie testów jest proste, wyniki są dokładne, odtwarzalne a ocena testu i opracowanie wyników jest zautomatyzowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *