MECHANIZMY LEKOOPORNOŚCI

Mikrobiologiczny system ekspercki wykorzystuje profilową analizę fenotypów oporności (4,6) do identyfikacji mechanizmów lekooporności w badanych szczepach (wykorzystuje bazę wiedzy, która zawiera ponad 1100 rodzajów profili oporności). Interpretacja następuje automatycznie i jest zgodna z wymaganiami reguł EUCAST v4.0, ponadto system generuje komentarz opisujący wykryte mechanizmy lekooporności. Oprócz oporności naturalnych system identyfikuje większość zwykłych mechanizmów oraz zapewnia właściwą korektę wysyłanego wyniku badania. Optymalne działanie systemu jest uzyskiwane dla testów MIC20, czyli dla 20 testowanych antybiotyków. Dla efektywnego funkcjonowania mikrobiologicznego systemu eksperckiego niezbędna jest identyfikacja testowanego szczepu, minimalnie do poziomu rodzajów – species. System zabezpiecza także trwałą kontrolę technologiczną testu oraz umożliwia efektywne przeprowadzenie wewnętrznej kontroli jakości przy pomocy szczepów referencyjnych, zamieszczonych na końcu wykazu testowanych mikroorganizmów.

Poniższa tabela zawiera wszystkie mechanizmy lekooporności oraz komentarze dostępne w systemie:

β-laktamazyu bakterii Gram – TEM-1, -2, SHV -1: niskie Typowe β-laktamazy, słaba ekspresja.
TEM-1, -2, SHV -1: wysokie Typowe β-laktamazy, silna ekspresja.
Class A, AmpC Zderepresorowane β-laktamazy chromosomalne. Możliwe, że jest to szczep szpitalny.
K. oxytoca: K1 wysokie
Plazmidowa AmpC Plazmidowe β-laktamy. Cefalosporynaza AmpC pierwotnie chromosomalna, silna ekspresja. Możliwe, że jest to szczep szpitalny.
Indukcyjna AmpC Indukcyjne β-laktamazy AmpC. W leczeniu niezalecane stosowanie cefalosporyn II i III generacji.
ESBL TEM–5,6,10,16,26 β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania.
TEM–3,4,8,9,14,15,19,24
SHV–2,3,4,5,6
CTX-M
Class A u Pseudomonas Aeruginosa
Inne β-laktamazy: wysokie Nieokreślone β-laktamazy o silnej ekspresji. Możliwe, że jest to szczep szpitalny.
Podejrzenie karbapenemazy /metalo-β-laktamazy Podejrzenie karbapenemazy u enterobakterii. Kliniczna oporność na wszystkie β-laktamy. Spróbuj test Carba NP. Należy wprowadzić zasady przeciwepidemiologiczne.
Pseudomonas aeruginosa MexA-MexB-OprM+ Aktywny efluks. Spróbuj dużych dawek meropenemu. Możliwe, że jest to szczep szpitalny.
MexE-F-OprN+/OprD- Aktywny efluks + defekt poryny D. Ekstremalna oporność, prawdopodobnie jest to szczep szpitalny.
MexA,B-OprM+/OprD-
MexC-MexD-OprJ+ Aktywny efluks. Wybiórcza oporność na cefalosporyny IV generacji.
Podejrzenie metalo-β-lakamazy Podejrzenie metalo-β-laktamazy. Kliniczna oporność na wszystkie β-laktamy.
Gram+ cocci ogólnie Aminogl.PH(2”) – AC(6′) Oporność enzymatyczna na GEN, TOB, NET i AMI u gronkowców.
TEI niespodziewany Niespodziewany wynik lekowrażliwości– TEI.
VAN niespodziewany Niespodziewany wynik lekowrażliwości– VAN.
Staphylococci Oporność na PNC Oporność na penicyliny i karboksypenicyliny.
MRSA Metycylinooporny Staphylococcus aureus. Interpretacja dla wszystkich β-laktamów: R (oporny).
MRCoNS Metycylinooporny gronkowiec koagulazoujemny. Interpretacja dla wszystkich β-laktamów: R (oporny).
Konstytutywny MLSB/c Konstytutywna oporność na makrolidy, linkozamidy, streptograminy B.
Indukcyjny MLSB/i Oporność indukcyjna MLSB, można spodziewać się wystąpienia oporności na CLI.
Enterococci Duże dawki GEN: wrażliwość Użycie GEN w wysokich dawkach i w skojarzeniu z β-laktamami lub glikopeptydami.
Duże dawki GEN: HLAR Wysoki poziom oporności na GEN, sprawdź STM w stężeniu 1000 µg/ml.
Konstytutywny MLSB/c Konstytutywna oporność na makrolidy, linkosamidy, streptograminy B.
VanA, VanB Fenotyp oporności VAN A, VAN B.
Inne Wielooporność Równoczesna oporność na trzy różne grupy antybiotyków. Możliwe, że jest to szczep szpitalny.
Oporność na karbapenemy Oporność na karbapenemy.
AGL AAC(6′)I Aminoglikozydy – oporność enzymatyczna.
AGL AAC(3′)I
AGL ANT(2′)I
Zanieczyszczenie Gram- ?/ Gram-? Podejrzenie zanieczyszczenia bakteriami Gram- / Gram+. Powtórz badanie.
Identyfikacja OK? Lekowrażliwość rożni się od spodziewanej. Sprawdź identyfikację szczepu.
Wyniki dla szczepu ATCC OK Szczep standardowy – wynik w oczekiwanej normie.
Wyniki dla szczepu ATCC poza zakresem Szczep standardowy – wynik poza oczekiwaną normą.
Testuj penicylinazę Wrażliwość na penicyliny i karboksypenicyliny u gronkowców jest wnioskowana na podstawie testu penicylinazy.
mecA? Podejrzenie MRSA. Należy wykonać potwierdzenie metodą aglutynacji lateksowej dla PB2a lub PCR dla mecA. Alternatywnie za pomocą krążka z cefoksytyną 30 µg – S. aureus <22 mm, CoNS <25 mm.
Podejrzenie ESBL Podejrzenie β-laktamaz o rozszerzonym spektrum.
1 kolumna Podejrzenie niewłaściwej inokulacji 1 kolumny. Powtórz badanie.
Podejrzenie zanieczyszczenia E.faecalis Podejrzenie zanieczyszczenia enterokokami. Powtórz badanie.
VISA Staphylococcus aureus średniowrażliwy na VAN. Powtórz badanie.
OXA=NT Oksacylina nietestowana
Szybki test Wyniki wstępne. COT, TTC niebadane, VAN, TEI niewiarygodne u enterokoków a OXA u gronkowców. Ostateczne wyniki tylko gdy równocześnie nastawiono test 16-18-godzinny.
Fluorochinolony Dla izolatu jelitowego potwierdzić CIP takim jaki jest. Dla izolatu pozajelitowego należy interpretować CIP jako średniowrażliwy.
Niekompletna oporność na FQ Możliwa szybka konwersja na pełną oporność. Przy stosowaniu fluorochinolonów powtórzyć oznaczenie wrażliwości po trzech dniach.
Możliwość nieudanego leczenia dotycząca 3-generacji cefalosporyny Istnieje możliwość nieudanego leczenia dotycząca III generacji cefalosporyny (używaj IMI, MEM, EPM lub FEP). Cefalosporynę III generacji podawać tylko w kombinacji z chinolonami, nie z aminoglikozydami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *