FARMAKOLOGIA

Farmakologiczny system ekspercki, na podstawie przeprowadzanego badania MIC oraz wprowadzonych niezbędnych danych o konkretnym pacjencie, umożliwia automatycznie i w sposób optymalny ustalenie właściwego dawkowania antybiotyków (jest to tzw. podwójnie zindywidualizowana kuracja antybiotykowa). System wykorzystuje 1 czynnikowy populacyjny model farmakologiczny, który na podstawie danych dotyczących wieku i płci oraz ewentualnie według aktualnej wartości filtracji, potrafi modelować przebieg stężeń surowiczych przy różnorodnym dawkowaniu ATB u danego pacjenta (7,8,9). System, zgodnie z zasadami farmakodynamiki (rodzaju identyfikowanego mikroorganizmu i MIC), zaproponuje optymalne schematy dawkowania dla poszczególnych antybiotyków. Propozycję leczenia lub terapii można automatycznie dostosować do wyników rutynowego badania MIC.

Dla propozycji dawkowania wykorzystywane są ogólnie akceptowane predyktywne parametry farmakologiczne T>MIC (dla beta-laktamów, glikopeptydów, makrolidów, co-trimoxazolu, linezolidu), CMAX/MIC (dla chinolonów i aminoglikozydów) oraz AUC24/MIC (dla chinolonów i glikopeptydów). Bardziej szczegółowe wyjaśnienia strategii zarządzania kuracją antybiotykową przy pomocy właśnie tych wymienionych parametrów można znaleźć w licznych pracach, poświęconych farmakokinetyce oraz farmakodynamice antybiotyków.

Farmakologiczny system ekspercki uwzględnia również specyficzne dawkowanie w wieku dziecięcym. W przypadku gdy w zaproponowanym dawkowaniu, w wyniku kumulacji antybiotyku u pacjenta, mogłoby zostać osiągnięte krytyczne stężenie w surowicy, wówczas system wyliczy i zaproponuje niezbędną redukcję dawki dla kolejnych dni.

farmakologiczny system ekspercki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *