Mikrobiologiczny oraz farmakologiczny system ekspercki

MIC RZECZYWISTY

Oznaczany zgodnie z kryteriami EUCAST /CLSI

MECHANIZMY LEKOOPORNOŚCI

Identyfikowane zgodnie z regułami EUCAST na podstawie analizy fenotypów oporności, mikrobiologiczna analiza on-line wyniku

FARMAKOLOGIA

Farmakologiczna analiza on-line wyniku, dawkowanie ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta w sposób automatyczny

OPROGRAMOWANIE

Przekazywanie wyników do systemu szpitalnego, publikacja wyników za pośrednictwem Internetu

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings